Scroll to top

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin acest acord îmi exprim consimțământul unic, specific, informat și voluntar cu privire la prelucrarea urmatoarelor mele date personale: numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, transmise către Single Case s.r.o., cu sediul în Národní 973/41, Staré Město, 110 00, Praga, Republica Cehă, cod unic de identificare 02894815, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga cu codul de înregistrare C 225059, ca organizatori ai conferinței Outlaw și controlori de date cu caracter personal (denumită în continuare „SingleCase“) în scopuri de marketing. Acest consimțământ se acordă pentru o perioadă de 5 ani.

De asemenea, am luat la cunoștință că pot revoca acest acord în orice moment trimițând un e-mail în acest sens la adresa de e-mail info@singlecase.cz a companiei SingleCase sau în scris, la adresa sediului său social și să retrag acest consimțământ chiar înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordat. Revocarea consimțământului nu aduce atingere legalității prelucrării datelor cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului.

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile la www.outlaw2018.ro/confidentialitate.